Kırıkkale Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü personeli Kırıkkale’de ABİDE uygulamasına katılacak okulları ziyaret ederek sınav öncesi bilgilendirme toplantıları düzenledi. Okul yöneticileri ve sınav uygulamasında görev alacak öğretmenlere uygulama hakkında bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere sınava hazırlanabilmeleri için örnek sorulardan oluşan sunumlar ile soru tipleri tanıtımı yapıldı.

Bolu’da üretilip, Kırıkkale’de ki sulara bırakılıyor Bolu’da üretilip, Kırıkkale’de ki sulara bırakılıyor

ABİDE Araştırması iki yıllık döngüler hâlinde gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarında edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanma düzeylerini ölçmeyi ve bu becerilerin değişimini yıllara göre izlemeyi amaçlıyor. Araştırma; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde yapılan uygulama, ülke genelinde 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımı ile yapılması planlanarak, Kırıkkale’de tesadüfi yöntemlerle belirlenen 29 okul katılmaktadır. Abide Araştırması, Kırıkkale’de 29 Nisan-03 Mayıs tarihlerinde Kırıkkale Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

Yapılan toplantılarda verilen bilgilerde; “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, öğrencilerin okullarda edindiği bilgi ve becerileri değerlendirerek eğitim sistemine geri bildirim verme amacıyla yapılıyor.Bu kapsamda, İlk defa 2016 yılında uygulanan ABİDE araştırması, iki yıllık döngüler halinde gerçekleştiriliyor. Hedef kitlesi 4, 8 ve 10’uncu sınıf öğrencileri olan ABİDE araştırması; Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri alanlarında uygulanıyor. Çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların kullanıldığı bu araştırmada öğrencilerin ilgili alanlarda üst düzey düşünme becerileri de değerlendiriliyor. Araştırma kapsamında okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci anketleri de uygulanıyor. Bu sayede öğrencilerin belirlenen derslerde akademik becerileri ve bu alanlardaki başarılarını etkileyen faktörler incelenebiliyor”

“Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak. Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak”

“ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor.ABİDE araştırması cumhuriyetin yeni yüzyılında, 2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli bir perspektifle tasarlanan 12. Kalkınma Planı'nda yer alan "Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacaktır." kalkınma hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik uygulanıyor.Ayrıca 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda takip edilen performans göstergeleri arasında yer alan araştırma, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda da yer alıyor” denildi.

Haber Merkezi

Kırıkkale’de Abi̇de Uygulaması Yapılacak (3)