Türkiye'de istihdamı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu), son olarak kamuya personel alımı ilanını duyurdu. Bu ilan kapsamında belediyeler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar bünyesine binlerce personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Önemli bir fırsat olan bu alım KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanı olmadan yapılacak ve başvuruların sadece şahsen ilgili kurumlara ve belediyelere yapılması gerekmektedir.

KPSS SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
İŞKUR Kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanmış işçi alımı ilanlarına göre; adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmaksızın Geçici veya Daimi süreli olmak üzere KPSS siz Personel alımı yapılacak. Bu belediyelerden birisi de Kırıkkale Belediyesi, İŞKUR Kurum Dışı ilanlarında yer alan ilanda, Kırıkkale Belediyesi, 50 temizlik işçisi alacağını duyurdu.

BAŞVURU YERİ
01Temmuz ile 03 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurular Kırıkkale Belediyesi Personel A.Ş.’yebaşvuru yapılacak.

Kırıkkale'nin güçlü sesleri, "Kırıkkale Gazetesi" çatısı altında birleşti Kırıkkale'nin güçlü sesleri, "Kırıkkale Gazetesi" çatısı altında birleşti

MÜRACAAT KOŞULLARI
1) 5/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,
4) Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5) 22/5/2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) Görevini Yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ( Çöp Kamyon arkasında çalışma şartlarına uygun olması)
7) Lise ve Dengi Mezunu Olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru esnasında doldurulacaktır.)
3. Kimlik Fotokopisi
4. İkametgah İlmühaberi 
5.Sağlık Raporu
6.Adli sicil kaydı

Haber Merkezi

Kırıkkale Belediyesi Personel Alım Ilanı

Editör: Haber Merkezi