6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Türkiye ekonomisi sarsıldı. Deprem felaketi sebebiyle bölgede bulunan sanayi tesisleri üretim yapamaz hale geldi. Bu durum Marmara Bölgesi’nde olası bir deprem felaketinde yaşanacak senaryoyu gözler önüne serdi. Türk sanayisinin bel kemiği olan bu bölge büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle sanayi tesislerinin hızlı bir şekilde iç Anadolu bölgesine taşınması gerekiyor.

Konu hakkında kamuoyu oluşturan ve tesislerin taşınması için gerekli projelerin yapılması gerektiğini sık sık gündeme getiren isimlerden birisi de Kırıkkale Ticaret Odası Başkanı Ahmet Varlı oldu. Kırıkkale ve bölge illerin deprem riskinin Marmara Bölgesi’ne göre daha az olduğunu vurgulayan Başkan Varlı, Marmara bölgesinde yeni yapılacak sanayi tesislerinin devlet teşviği ile İç Anadolu Bölgesi’ne kaydırılmasının en doğru seçenek olduğunu dile getirdi.

"SANAYİ TESİSLERİ DEPREME DİRENÇLİ DEĞİL"

Yaşanan depremlerin ülke ekonomisine çok büyük zararlar verdiğini dile getiren Başkan Ahmet Varlı, "6 Şubat tarihinde ülkemizde çok büyük bir felaket yaşadık. Maraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım oldu ve 50 bini aşkın insanımızı kaybettik. Ekonomik olarak da 110 milyar dolara yakın bir kaybımız oldu. Bu süreçte sanayi tesislerimizin depreme karşı dirençsiz olduğunu gördük. Devletin iyi niyetine ve düzenlemelere rağmen, büyük yıkımlar önlenemedi" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜK BİR KAYIP YAŞANACAK"

Olası bir Marmara depreminde kaybın çok daha fazla olacağını söyleyen Kırıkkale TSO Başkanı Ahmet Varlı, "Şu an yaşadığımız ekonomik sıkıntıların sebeplerinden biri de depremde yaşanan yaklaşık 110 milyar dolarlık kayıptır. Ülkemizin coğrafyasının neredeyse tamamı deprem riski altında, ancak depremlerin daha az şiddetle olacağı bölgeler de var. Bunlardan biri de İç Anadolu Bölgesi'dir. Maalesef Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor. Marmara'daki olası bir deprem bizi gerçekten çok sarsacak ve ekonomik anlamda Maraş depremlerinin kat kat üstünde bir kayıpla karşılaşacağız" dedi.

TESİSLER KIRIKKALE VE DİĞER İÇ ANADOLU KENTLERİNE TAŞINSIN

Riski önlemenin en iyi yolunun tesisleri taşımak olduğunu aktaran Varlı, "Bu ekonomik kaybı önlemek için Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesislerinin bir an önce deprem riski az olan İç Anadolu Bölgesi'ne kaydırılmasını öneriyoruz. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Maraş depreminden hemen sonra TOBB’a bir çağrıda bulunarak, sanayi tesislerinin taşınması ve bu taşınma aşamasındaki maliyetlerinin giderilmesi için devletin teşvik anlamında yardımcı olması için birtakım önerilerde bulunduk. Dört ay önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yapılan İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda bu önerilerimizi bizzat Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na aktardım. Yeni yatırımların Anadolu'da konuşlanması için bir teşvik yasasına ihtiyacımız var. Bölgesel teşvikten ziyade deprem öncelikli bir teşvik yasasının hazırlanması lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de bu konuda çalışmaları var. Bizim talebimiz doğrultusunda bir hazırlık yapılıyor ve bakanlıkla yapılan görüşmeler sonrasında neticelenecek. Büyük sanayi tesislerinin yapılacak yeni yatırımlarının Anadolu'daki vilayetlere kaydırılmasını önerdik. Bu tesislerin Anadolu'da faaliyete geçmesi için yatırımcılara teşvikler verilmesi lazım. Yeni teşvik sisteminin deprem öncelikli olarak hazırlanmasını talep ediyoruz. Olası bir depremde fabrika binaları yıkılmasa bile çalışanların yaşadıkları meskenler etkilenecek ve bu durumda üretimin durma noktasına geleceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖNCELİK YENİ KURULACAK TESİSLER

Sanayi tesislerini taşıyabilmek için devletin deprem öncelikli bir teşvik programı hazırlaması gerektiğini vurgulayan Varlı, "Öncelikle yeni kurulacak sanayi yatırımlarının deprem riski en az olan İç Anadolu vilayetlerinde yapılmasını önerdi. Kırıkkale'nin de bu vilayetlerden biri olduğunu söyleyerek, Devlete çağrımız, bu teşvik sisteminin bir an önce çıkarılması ve yeni büyük yatırımların Anadolu'da konuşlanmasının sağlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sanayi yatırımları Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. Arkasından Ege Bölgesi geliyor. Her iki bölge de deprem riski anlamında çok risklidir. Bu bölgelerdeki sanayi yatırımlarının Anadolu'ya taşınması gerekmektedir. Ancak önceliğimiz, yeni yapılacak sanayi tesislerinin Anadolu'da konuşlanmasını sağlamaktır İş dünyası, Anadolu'da kurulacak tesisler konusunda lojistik sorunları dile getiriyor. İç Anadolu Bölgesi'nin limanlara uzaklığı bir sorun olarak görülüyor. Ancak Kırıkkale, Samsun Limanı'na üç buçuk saat, Mersin Limanı'na ise beş buçuk saat mesafededir. Bu limanlara giden karayolu ve demiryolu ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, lojistik sorunları ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Varlı konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Marmara Bölgesi'nde bulunan sanayi tesislerinin, özellikle yıpranmış tesislerin, Anadolu'ya taşınmasını da teşvik etmemiz gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımız var. Deprem bu ülkenin bir gerçeğidir. Devletin teşvik sistemiyle ve iş dünyasını teşvik ederek yeni yatırımların Anadolu'da yapılmasını şart koşarak bu duruma çözüm bulabiliriz. Teşvik sisteminde değişiklik yaparak, bölgesel teşvikten ziyade deprem riskini öne çıkaran teşvik yasasıyla Anadolu'da yapılacak yatırımlara yardımcı olunmasını talep ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız oldu. Kırıkkale olarak bunu bir lobicilik faaliyeti olarak görüyoruz. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın olduğu vilayetleri önceleyerek lobi faaliyeti yapmamız lazım. Büyük yatırımları şehrimize çekmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Kırıkkale’de ‘Koruyucu Aile Günü’ için yürüdüler Kırıkkale’de ‘Koruyucu Aile Günü’ için yürüdüler

KIRIKKALE TSO KAMUOYUNDAN DESTEK BEKLİYOR

Marmara Bölgesi'nde olacak yedi ve üzeri şiddetindeki bir depremin maliyetini hesap etmek zor. Can kayıpları elbette ekonomiden daha önemlidir, ancak can kayıplarıyla beraber ekonominin durması, ülkenin çok daha büyük bir ekonomik riskle karşılaşması demektir. Bu, bizden sonraki nesiller için de derin bir kriz olacaktır. Deprem bizi beklemeyecek. Depremden önce önlem almamız gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu konuda hazırlıklarını yapıyor. Bizden sahadan aldığı verilerle, bakanlıkla bu konuda bir fizibilite çalışması yapılıyor. Kırıkkale olarak bu fizibilite çalışmalarının başlamasında öne çıktık. Bu fikri ilk ortaya atan kişi benim. İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda bunu bizzat dile getirdim. Ayrıca 6 Şubat depreminden 20 gün sonra TOBB'a bir yazıyla bildirdik.

Ekonomiye ciddi zarar veren bir deprem Maraş'ta olduysa, Marmara'da olacak depremin etkilerini hesap etmek bile çok zor. Bu büyük yatırımları şehrimize çekmek ve Anadolu'da en çok yatırım alan vilayet olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Amacımız bir kamuoyu oluşturmak ve lobi faaliyeti yürütmektir. Bu deprem gerçeğini herkes biliyor. Allah korusun, belki üç ay sonra, belki üç yıl sonra, belki on yıl sonra ama bu bir bilimsel gerçek, deprem olacak. Ülkemizin ekonomisinin tıkanmaması için büyük yatırımları deprem riski az olan Anadolu coğrafyasına kazandırmamız gerekiyor. Bu noktada gereken her türlü planlamayı yapmaya çalışıyoruz. Ben oda başkanı olarak bunu her platformda dile getirmeye çalışıyorum. Ancak bu sadece Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığının faaliyetiyle olabilecek bir şey değil. Tüm kamuoyunun buna katkı vermesi gerekiyor. Ses vermemiz gerekiyor. İnşallah şehrimiz için hayırlı olacak. Kırıkkale kamuoyundan lobicilik anlamında destek bekliyorum."

Haber Merkezi

Muhabir: haber merkezi