Türkiye'de istihdamı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu), son olarak kamuya personel alımı ilanını duyurdu. Bu ilan kapsamında belediyeler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar bünyesine binlerce personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Önemli bir fırsat olan bu alım KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanı olmadan yapılacak ve başvuruların sadece şahsen ilgili kurumlara ve belediyelere yapılması gerekmektedir.

KPSS SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İŞKUR Kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanmış işçi alımı ilanlarına göre adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmaksızın Geçici veya Daimi süreli olmak üzere KPSS siz Personel alımı yapılacak. Bu belediyelerden birisi de Kırıkkale’nin Karakeçili Belediyesi, İŞKUR Kurum Dışı ilanlarında yer alan ilanda, Karakeçili Belediyesi, en az ilköğretim (ortaokul) mezunu 11 beden işçisi, 3 büro işçisi ve 1 şoför alacağını duyurdu. Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik’in imzasıyla verilen iş ilanının detayları da belli oldu.

Karakeçili Belediyesi’nin verdiği 11 beden işçisi, 3 büro işçisi ve 1 şoför alacağı ilanda başvurular 8 Mayıs ila 10 Mayıs tarihleri arasında saat 10:00 ile 16:00 arasında karakecilibelediyesi@gmail adresine veya belediyeye şahsen başvurulması gerekiyor.

11 BEDEN İŞÇİSİ MÜRACCAT KOŞULLARI

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

·         Kamu haklarından mahrum bulunmamak

·         Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

·         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

·         Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

·         18-45 yaş aralığında olmak

·         Müracaat edecekler işyerinin bağlı bulunduğu Karakeçili ilçe merkezinde son 6 aydır ikamet etmek

·         En az ortaokul (ilköğretim) mezunu olmak

·         Deneyim aranmayacaktır

·         Başvuru içir gereken belgelerin 10.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar Karakeçili Belediyesine teslim etmek

3 BÜRO İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

·         Kamu haklarından mahrum bulunmamak

·         Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

·         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

·         Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

·         18-49 yaş aralığında olmak

·         Müracaat edecekler işyerinin bağlı bulunduğu Karakeçili ilçe merkezinde son 6 aydır ikamet etmek

·         En az ortaokul (ilköğretim) mezunu olmak

·         Deneyim aranmayacaktır

·         Başvuru içir gereken belgelerin 10.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar Karakeçili Belediyesine teslim etmek

1 ŞOFÖR İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

·         Kamu haklarından mahrum bulunmamak

·         Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

·         Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmamak.

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

·         Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

·         18-49 yaş aralığında olmak

Buğday arzına ilişkin açıklama yapıldı Buğday arzına ilişkin açıklama yapıldı

·         Müracaat edecekler işyerinin bağlı bulunduğu Karakeçili ilçe merkezinde son 6 aydır ikamet etmek

·         En az ortaokul (ilköğretim) mezunu olmak

·         Deneyim aranmayacaktır

·         Başvuru içir gereken belgelerin 10.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar Karakeçili Belediyesine teslim etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

·         Başvuru formu

·         Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi

·         Nüfus kayıt örneği

·         2 adet vesikalık fotoğraf

·         Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi

·         Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

·         İkametgah

·         Adli sicil kayıt belgesi

·         Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı

·         SGK hizmet dökümü

Haber merkezi

Karakeçili Işçi Alımı1Karakeçili Işçi Alımı2Karakeçili Işçi Alımı3