Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan IPARD III Programı ikinci başvuru çağrı ilanını kamuoyuyla paylaştı. Bu çağrı, çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri başlığı altında Kırıkkale ve tüm illerdeki üreticilere yönelik duyuruldu. IPARD III Programı, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) fonları kapsamında, Türkiye'nin kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda hibe ve destekler sunulacak. Çağrı ilanında yer alan başlıklar şunlardır:

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması: Bu başlık altında, tarımsal üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konularında projeler desteklenecektir.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması: Arıcılık faaliyetleri ve arı ürünlerinin değer zincirine katılması amacıyla projeler teşvik edilecektir.

Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri: Geleneksel zanaatkârlık faaliyetleri ve yöresel ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması desteklenecektir.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri: Kırsal alanlarda turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projelere hibe sağlanacaktır.

Kültür Balıkçılığı: Kültür balıkçılığı faaliyetlerinin artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Şehir dışından gelen emekliler Kırıkkale’nin tarihi güzelliği Çeşnigir’i gezdi Şehir dışından gelen emekliler Kırıkkale’nin tarihi güzelliği Çeşnigir’i gezdi

Makine Parkları ve Yenilebilir Enerji Tesisleri: Tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla makine parklarının kurulması ve yenilenebilir enerji tesislerinin geliştirilmesi desteklenecektir.

Başvuru sahiplerinin projelerini hazırlarken bu başlıkları dikkate almaları ve gerekli belgelerle birlikte başvurularını yapmaları gerekmektedir. IPARD III Programı, kırsal kalkınma projelerine sağladığı desteklerle, tarım sektöründe inovasyon ve sürdürülebilirliği artırmayı hedeflemektedir.

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve başvuru süreçlerinde rehberlik hizmeti sunmaktadır. Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen üreticiler, Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

Haber Merkezi

Muhabir: haber merkezi