1. Türkiye:
Türkiye, Türk devletleri arasında en büyük ve en nüfuslu olanıdır. Modern Türkiye, 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından kuruldu. Türkiye, laik bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir. Başkenti Ankara olan ülke, geniş bir kültürel mirasa sahiptir ve Asya ile Avrupa'nın kesişim noktasında yer alır.

2. Azerbaycan:
Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde yer alır ve Türk kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Bağımsızlığını 1991'de kazandıktan sonra, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti olarak adlandırıldı. Azerbaycan, enerji kaynakları ve tarihi zenginlikleri ile dikkat çeker. Başkenti Bakü'dür.

3. Türkmenistan:
Türkmenistan, Orta Asya'da yer alan bağımsız bir devlettir. Bağımsızlığını kazandığı 1991'den beri Türkmenistan, Bağımsızlık Sarayı gibi göz alıcı yapıları ve çöl manzaraları ile tanınır. Ayrıca ülke, özgün bir kişilik kültüne sahiptir ve büyük ölçüde özgül bir Türk lehçesi olan Türkmen dilini konuşur. Başkenti Aşkabat'tır.

4. Kazakistan:
Kazakistan, dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olup, Orta Asya'da yer alır. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından bağımsızlığını kazandı. Ülke, etnik ve kültürel olarak çeşitli bir topluluğa sahiptir ve Kazakça resmi dildir. Başkenti Nursultan'dır.

5. Kırgızistan:
Kırgızistan, Orta Asya'da yer alır ve 1991'de bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke, dağlık manzaraları ve geleneksel Kırgız kültürü ile bilinir. Kırgızistan, Kırgızca'yı resmi dil olarak kabul eder ve Başkenti Bişkek'tir.

6. Özbekistan:
Özbekistan, Orta Asya'da bulunan bağımsız bir Türk devletidir. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Özbekistan, tarihi İpek Yolu'nun önemli bir bölümünde yer alır ve zengin tarihî ve kültürel mirasa sahiptir. Ülke, Özbekçe'yi resmi dil olarak kabul eder ve Başkenti Taşkent'tir.

7. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti:
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983 yılında kuruldu ve sadece Türkiye tarafından tanınan bir bağımsız devlettir. Ada üzerindeki Kıbrıs Rum kesimi ile iki ayrı yönetim altında varlığını sürdürür. Lefkoşa, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentidir.

8. Karakalpakistan:
Karakalpakistan, Özbekistan'a bağlı bir özerk cumhuriyettir. 1930'ların sonunda kuruldu ve Karakalpak halkının özerkliğini sağlar. Nüfusun büyük bir kısmı Karakalpakça konuşur. Başkenti Nukus'tur.

9. Saha (Yakutistan):
Saha Cumhuriyeti (Yakutistan), Rusya'nın bir parçasıdır ve özerk bir cumhuriyettir. Saha Türkleri, bu bölgede yaşar ve kendi dillerini konuşurlar. Başkenti Yakutsk'tur.

Bu listedeki Türk devletleri, Türk kültürünün zengin ve çeşitli yansımalarını sunarlar. Her biri kendi tarihi, kültürel mirası ve dil özellikleri ile tanınır. Bu devletler, Türk halklarının uzun tarihini ve köklü kültürünü yansıtır ve dünya üzerindeki Türk varlığını gösterir. Bu Türk devletleri, tarih, coğrafya ve kültür açısından benzersizdir ve dünya sahnesinde önemli bir rol oynarlar.

Lara'dan KALEFEST'te muhteşem konser Lara'dan KALEFEST'te muhteşem konser

Haber Merkezi

Editör: Manşet Gazetesi