Kırıkkale’nin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından olan ve Kırıkkale’de başladığı hikayesini Amerika’da bilim insanlığına taşıyan Prof. Dr. Kenan Ünlü, aldığı ödülle göğsümüzü kabarttı. Kırıkkale Lisesinden mezun olduktan sonra Hacettepe Fizik Yüksek Mühendisligi Bölümünü tercih eden ve daha sonra akademik kariyerine başlayan Prof. Ünlü, akademik faaliyetlerine Amerika’da devam ediyor. Her yıl yalnızca bir kişiye verilen ve saygın jüri üyelerinin belirlediği “ABD Penn State Ünversitesi Mükemmellik Ödülüne” Kırıkkaleli bilim insanı Prof. Kenan Ünlü layık görüldü. Eğitim, öğretim, araştırma, yaratıcılık ve bu hizmetlerin bütünleştirilmesinde olağanüstü başarı gösteren öğretim üyelerine verilen ödül jüri tarafından hemşehrimiz Prof. Dr. Kenan Ünlü’ye verildi.

Prof. Ünlü’yü aday gösteren üyeler, Ünlü’nün teknik liderliğini, toplum hizmetini ve eğitimsel desteği tamamen entegre ettiğini söylediler. Bu entagrasyonun ABD ve uluslararası araştırma reaktörleri üzerindeki dönüştürücü ve geliştirici etkili güçlendirdiğini söylediler. Yine Ünlü’yü aday gösterenler, pozisyonunu, tesisleri, müfredatı, ülke çapında ve ötesindeki araştırma reaktörlerinin geleceğini geliştirmek için kullandığını ifade ettiler. Ünlü'nün uzmanlığı, bilimsel bilginin ve teknolojik yeniliklerin ilerlemesi için nötron ışınlaması ve nötron ışını tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında yatıyor. Aday gösterenler, araştırma reaktörü idaresindeki 30 yılı aşkın deneyimiyle, bilimsel ve teknolojik sınırları ilerletmede sürekli olarak örnek bir liderlik sergilediğini söyledi. Üniversite araştırma reaktörlerinde, bu reaktörlerin geliştirilmesi ve kullanılması için araştırma fonları ödülleriyle birçok araştırma projesi yürüttü ve Nükleer Düzenleme Komisyonu lisanslı araştırma reaktörü tesislerinin tüm emniyet ve güvenlik gerekliliklerini yerine getirdiğini dile getirerek ödülü Ünlü’nün hak ettiğini söylediler.

Prof. Ünlü’yü aday gösterenlerden biri, "Profesör Ünlü'nün başarılarının çoğu, son yirmi yılda gerçekleştirilen altyapi iyileştirmelerinde görülebilir" dedi. “Bunlar önemli olsa ve geleceğe yönelik eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini destekleyecek fiziksel altyapıyı sağlayacak olsada daha önemli etkiler asistan öğretim üyeleri ve personelin gelişiminde, ilişkilerin kurulmasında, desteklenmesinde ve kalkınmada olmuştur.” dedi. Aday gösterenlerin belirttiği başarılardan biri, Amerikada’da araştırma reaktörlerinin birçoğunun hizmet dışı bırakıldığı bir dönemde Penn State Üniversitesinin tesislerinde iyileştirmelere öncülük etmekti. Penn State Üniversitesine katılmadan önce Cornell Üniversitesindeki çalışmalari, Enerji Bakanlığı'nın Nükleer Altyapıda Yenilikler ve Eğitim Programına yol açtı ve buaraştırma reaktörü tesislerinin kurtarılması ve iyileştirilmesi için zemin hazırladı. Penn State'te vizyonunu gerçekleştirdi ve tesislerin 20 milyon dolarlık arastirma alpyapi ve bakımını yöneterek araştırma ve eğitim çalışmalarını genişletti.

Aday gösterenler, Prof. Kenan Ünlü’nün önemli boyutta ulusal ve uluslararası tanınırlık ve fon elde ettiğini söyledi. Her yıl 20'den fazla sanayi ve devlet kurumu radyasyon hizmetleri, araştırma ve geliştirme için Ünlü’nün basinda bulunduğu Radyasyon Bilimleri ve Mühendislik Merkezi (RSEC) tesislerinden yararlanmaktadır.Şu anda RSEC'de küçük açılı nötron saçılımı (SANS) tesisi kurma sürecindedir. Aday gösterenler, RSEC'in ABD'de SANS kapasitesine sahip tek üniversite araştırma reaktörü tesisi olacağını belirtti. Aday gösterenler, SANS ile yeni genişletilmiş araştırma çabalarının biyoloji, kimya mühendisliği, tıp, nükleer mühendislik ve diğer alanlardaki yumuşak malzemeler üzerinde ortak araştırmaları içereceğini söyledi.

Prof. Ȕnlȕ eğitim alanında da cok ilerlemeler kaydetti. Penn State'te yeni dersler geliştirme, personel eğitimi ve en son teknolojiye sahip tespit sistemleriyle fiziksel laboratuvar inşa etmeyi içeren nükleer güvenlik yüksek lisans programını oluşturdu. Aday gösterenler, dünyada türünün ilk örneği olan bu müfredatın, öğrencileri dünya çapında nükleer ve radyolojik güvenlik alanında yeni nesil teknik uzmanlar olmaya hazırlayacağını söyledi.Bir aday, "Nükleer güvenlik uzmanlarının bu eğitimi, ulusumuzun ve dünyanın emniyeti ve güvenliği için şarttır" dedi.Eğitimsel etkisi Penn State'in ötesine uzanıyor. K-12 öğrencileri, hükümet yetkilileri, ilkokul ve lise öğretmenleri de dahil olmak üzere her yıl 3.000'den fazla kişi RSEC'i ziyaret ediyor. Aday gösterenler, bu turların nükleer tesisler aracılığıyla temiz enerji hakkında bilgi edinmek için bir fırsat olduğunu söyledi.Bir aday, "Profesör Ȕnlȕ'nün tüm akademik kariyeri, benim görüşüme göre, teknik liderliğin, toplum hizmetinin ve eğitimsel desteğin entegrasyonunu, kariyerim boyunca başka birinden dürüstçe görmediğim bir şekilde mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor" dedi.

Sevim Ana’dan Kırıkkalegücü futbolcularına tatlılı motivasyon Sevim Ana’dan Kırıkkalegücü futbolcularına tatlılı motivasyon

Haber: Çağlar Atmaca