Türkiye'de istihdamı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla faaliyet gösteren İŞKUR (İş ve İşçi Bulma Kurumu), son olarak kamuya personel alımı ilanını duyurdu. Bu ilan kapsamında belediyeler, bakanlıklar ve kaymakamlıklar bünyesine binlerce personel alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Önemli bir fırsat olan bu alım KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puanı olmadan yapılacak ve başvuruların sadece şahsen ilgili kurumlara ve belediyelere yapılması gerekmektedir.

KPSS SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İŞKUR Kurum dışı ilanlar kısmında yayımlanmış işçi alımı ilanlarına göre adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmaksızın Geçici veya Daimi süreli olmak üzere KPSS siz Personel alımı yapılacak. Bu belediyelerden birisi de Kırıkkale’nin Bahşılı ilçe Belediyesi, İŞKUR Kurum Dışı ilanlarında yer alan ilandı, Bahşılı belediyesi, en az ilkokul mezunu 15, meslek lisesi mezunu 1 personel alacağını duyurdu. Bahşılı Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin’in imzasıyla verilen iş ilanının detayları da belli oldu.

Bahşılı Belediyesi’nin verdiği ilanda 15 temizlik işçisi, 1 de büro işçisi alımı yapılacak. 27 Nisan tarihinde bitecek başvurular Bahşılı Belediyesine yapılacak.

15 TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BAŞVURU ŞARTLARI

·         T.C. vatandaşı olmak

·         Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

·         Kamu haklarından mahrum kalmamak

·         Kırıkkale ili Bahşılı ilçesinde ikamet etmek

·         En az İlköğretim mezunu olmak

·         18-60 yaş arası kadın ve erkek adaylar

·         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak

·         Askerlik görevini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak

·         Daha önce çalıştığı kurumlardan disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilmemiş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

Uluyüz, Kamuda Tasarruf Paketine tepki gösterdi Uluyüz, Kamuda Tasarruf Paketine tepki gösterdi

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah

Aile nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma veya mezuniyet belgesi

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

SGK hizmet dökümü

BÜRO İŞÇİSİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

·         T.C. vatandaşı olmak

·         Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

·         Kamu haklarından mahrum kalmamak

·         Kırıkkale ili Bahşılı ilçesinde ikamet etmek

·         Meslek Lisesi Mezunu olmak

·         18-25 yaş arası kadın ve erkek adaylar

·         Ağır engelli raporu bulunmak

·         Askerlik görevinden muaf olmak

·         Daha önce çalıştığı kurumlardan disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilmemiş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru formu

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgah

Aile nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma veya mezuniyet belgesi

Sağlık raporu

Kimlik fotokopisi

SGK hizmet dökümü

1 Personel15 Personel