Türk basını, internet haber sitesi çalışanlarının özlük haklarını elde ettiği ve resmi ilan desteğine kavuştuğu önemli bir dönüşümü yaşadı. Basın Kanununda ve Basın İlan Kurumu mevzuatında geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirilen düzenlemeler basının maddi olarak desteklenmesi, basında istihdamın artması ve resmi ilanların daha geniş kitlelere duyurulması noktasında önemli katkılar sağladı. Gazete ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklam yayımlamaya başlamasıyla basının dijital dönüşüm sürecinde önemli bir merhale daha geçilmiş oldu.

İllere göre sayısı açıklandı! 13 şehirde bulunmuyor, Kırıkkale’de 2 tane! İllere göre sayısı açıklandı! 13 şehirde bulunmuyor, Kırıkkale’de 2 tane!

SÜRELİ YAYIN SAYISI 2 BİN 100’E ULAŞTI

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca Mart ayı başından itibaren Kurum görev alanındaki gazetelere ait internet haber sitelerinden başvurular alınmaya başladı. 31 Mart 2023 tarihine kadar devam eden başvuru süreci, deprem bölgesindeki gazetelere ait internet haber siteleri için 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren de daha önce Kurumla bağı bulunmayan internet haber sitelerinden başvurular alınmaya başlandı.

Bu süre zarfında Basın İlan Kurumu’na resmi ilan ve reklam yayımlamak üzere 390 internet haber sitesi, sadece reklam yayımlayabilmek için ise 277 internet haber sitesi başvuru yaptı. Böylelikle Kurumun görev alanındaki internet haber sitesi sayısı 667 olurken, resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı gazete, dergi ve internet haber sitelerinin sayısı 2 bin 100’e ulaştı. Kurumun temel görevi olan basının desteklenmesi ve resmi ilan ve reklamların daha fazla kişiye duyurulmasında önemli bir hedefe ulaşıldı.

HABER SİTELERİNE RESMİ İLAN VE REKLAM DESTEĞİ

Resmi ilan ve reklamların muhataplarına ve kamuoyuna duyurulmasına aracılık ederek basının desteklenmesini sağlayan Basın İlan Kurumu, 1 Nisan ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında internet haber sitelerine 195 milyon 672 bin 980 Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam dağıtımı yaptı. Kurumun görev alanındaki süreli yayınlar ise toplam 511 milyon 7 bin 908 Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam yayımladı. Resmi ilan yayımıyla alakalı mevzuatta yapılan düzenlemeler, süreli yayınlara sevk edilen ilan sayısında da artışa sebep oldu. Aynı dönemde Kurum aracılığıyla gazete, dergi ve internet haber sitelerinde toplam 41 bin 41 adet resmi ilan ve reklam yayımlatıldı.

BASINDA İSTİHDAMA BÜYÜK KATKI

İnternet haber sitelerinin ilan ve reklam desteğine kavuşması, basında istihdamın artışını da beraberinde getirdi. Basın İlan Kurumu mevzuatı uyarınca süreli yayınların yerine getirmeleri gereken kadro şartları, sektörde istihdam edilen fikir işçisi sayısını önemli oranda artırdı. Kurum görev alanına dahil olan resmi ilan ve reklam yayımıyla alakalı internet haber sitelerinde toplam 4 bin 242 fikir işçisi istihdam edildi. Bu fikir işçilerinden 3 bin 237’si internet haber siteleri tarafından Basın İlan Kurumu’na ilk kez bildirildi. Böylece 3 binden fazla fikir işçisi sektörde yeni iş imkanına kavuştu.

ERKILINÇ: “NİCELİĞİN YANINDA NİTELİĞİN DE ARTMASINI İSTİYORUZ”

İnternet haber sitelerinin resmi ilan ekosistemine katılmasının basın sektörü için çok önemli bir milat olduğunu belirten Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, bu önemli dönüşümün zihniyet dönüşümü ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Basın kuruluşlarının resmi ilan ve reklam gelirlerini hiç bitmeyecek bir kaynak olarak gördüklerini, mesleki ve teknolojik anlamda yapısal dönüşümlerine yeterince önem vermediklerini kaydeden Erkılınç, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve Meclis’ten geçerek yasalaşan mevzuatın ilk uygulamalarından olumlu sonuçlar almamız bizi sevindirdi. Resmi ilanlar daha geniş kitlelere ulaşarak kamu yararı artmış oldu. Basın sektöründeki istihdama da önemli katkılar sağlandı. Elbette bu süreç rakamlardan ibaret değil. Niceliksel olarak sağlanan artışın yanında niteliğin de artması Kurum olarak önemsediğimiz bir konu. Özellikle özgün içerik ve yayınların kitleler tarafından takip edilip okunuyor olması çok değerli. Bütün bunların sonucunda basın sektöründeki toplam kalitenin artmasını umuyoruz” diye konuştu. Erkılınç, daha önce de ikaz ettikleri üzere, internet haber sitelerinden mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmelerini beklediklerini kaydederek, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayacak denetleme sürecine iyi hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: BİK

Editör: Manşet Gazetesi