Av. Fatih Oluk'un Köşe Yazısı

Ulaşımın günlük hayattaki öneminin ve kişi başına düşen araç sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarda da bu nedenle ciddi artışlar görülmektedir. TÜİK verilerine göre günlük ortalama trafik kazası sayısı 3 bin civarındayken kişilerin bu konulardaki haklarını bilmeleri iyice önemli hale gelmiştir. Trafik kazaları sonrası kişiler, araçlarında oluşan maddi hasarları karşı tarafın sigorta şirketinden isterken bir konuyu kaçırmaktadırlar. Bu konu, araçlarda oluşan değer kaybıdır.

Örnek vermek gerekirse araç kaza yaptıktan sonra tampon parçalanmış olsun. Burada tampon yapılırken oluşan maddi hasarı karşı tarafın karşılayacağını her vatandaş bilmektedir. Ancak parça değişimi olduğu için aracın bir de piyasa değerinde emsallerine göre bir azalma söz konusu olacaktır işte buna araç değer kaybı denilir ve kişiler maddi hasarlarının yanında ek olarak bu değer kaybını da 2 sene içinde sigorta şirketlerinden talep edebilmektedirler.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, kazaya karışan bir motorlu aracın, kazadan önceki piyasa değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki piyasa değeri arasındaki değerinde oluşan farktır. Kaza geçirdikten sonra hasar almış olan bir araç, ne kadar iyi bir şekilde tamir edilmiş olursa olsun veya orijinal parça ile değiştirilmiş olsun, değerinde mutlak bir düşüş yaşayacaktır. İşte oluşan bu değer kaybını alabilmek için belirli bir usule uyup taleplerimizi yapmak ve sonuca ulaşmak gerekir.

Araç Değer Kaybını Alabilmek İçin Öncelikle Sigorta Şirketine Başvuru Yapılmalıdır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 97 gereği : “zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya da tahkime başvurabilir.”

Kaza sonrası meydana gelen değer kaybının tazmini için sigorta şirketine yapılan bu başvuru bir dava şartıdır ve bu sürecin tamamlanması gerekir ki daha sonrasında da dava yoluna gidebilelim yoksa açılan davalarda, mahkemeler dava şartı yokluğundan “davanın usulden reddine” karar vermektedir. Bu başvuru yapılmadan tahkim yoluna da gidemeyeceğimizi belirtmek gerekir.

Sigorta şirketine başvuru yaparken istenen belgeler şu şekildedir: Kaza tespit tutanağı, kusur oranlarını gösteren tutanak, hasar tespit tutanağı, hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları, onarımla ilgili parça ve işçilik faturaları, sürücü ehliyeti ve kimlik belgesi, araç ruhsatları, aracın ekspertiz raporu. Sigorta şirketlerine yöneltilecek bir dilekçe ile birlikte bu belgeleri, sigorta şirketine vererek ön başvuru kısmını tamamlamaktayız.

Araç değer kaybı için sigorta şirketine bu ön başvuruyu yaptıktan sonra eğer talebimize cevap gelmezse ya da talebimiz yeterince karşılanmazsa iki tercih hakkımız bulunmaktadır. Bunlardan ilki Araç Değer Kaybı Davasıdır, ikincisi ise Tahkim Yoluna başvurudur. Dava masraflarının tahkim yoluna kıyasla çok daha fazla olduğu ve dava yolunun birkaç yıl sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda müvekkillerimize yaklaşık 4-6 ay gibi kısa sürelerde sonuçlanan Tahkim Yoluyla araç değer kayıplarını almaları gerektiğini tavsiye etmekteyiz.

1.Yol)

Araç Değer Kaybı Davası Şartları?

1- Çift taraflı bir trafik kazası olmalıdır. (Tek taraflı olan aracı duvara sürtme, ağaca çarpma gibi kazalar nedeniyle araç değer kaybı talep edilemeyecektir).

2-Araç değer kaybı talep eden tarafın kazada %100 kusurlu olmaması gerekir.

3-Kaza nedeniyle araçta bir hasar oluşmalı ve onarılmalıdır.

4-Hasarlanan parçaların daha öncesinde bir başka kaza nedeni ile onarılmamış olması gerekmektedir.(iki kez aynı yerden hasar görmesi nedeniyle araç son kazada değer kaybetmeyecektir).

Değer Kaybı İçin Kime Dava Açılabilir?

Araç değer kaybı tazminat davasında, kusuru olmayan veya kusuru diğer taraftan daha az olan araç sahibi kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsüne karşı dava açabilir. Kazaya karışan sürücü ile ruhsat sahibinin farklı olması durumunda ise, ruhsat sahibine karşı dava açılır.

Bunun yanı sıra, kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortası var ve trafik kazası nedeniyle meydana gelen değer kaybı da poliçe kapsamına alınmış ise bu durumda sigorta şirketine karşı da dava açılabilir.

Sigorta şirketlerinden tahsil kabiliyetimiz normal vatandaşlara nazaran daha kolay olduğu için yine burada araç değer kaybı davasını, sigorta şirketine açmamız gerektiğini müvekkillerimize tavsiye etmekteyiz.

Araç Değer Kaybı Davası için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Aranan belgeler şu şekildedir: Kaza tespit tutanağı, kusur oranlarını gösteren tutanak, hasar tespit tutanağı, hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları, onarımla ilgili parça ve işçilik faturaları, sürücü ehliyeti ve kimlik belgesi, araç ruhsatları, aracın ekspertiz raporu.

Araç Değer Kaybı Davası Zamanaşımı Süresi?

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen değer kaybı davaları, TBK’ da haksız fiil için öngörülen zamanaşımı süresine tabidir. TBK md. 72 gereği; araç değer kaybı davasında zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıldır. Kişiler, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde araçlarında oluşan değer kayıplarını alabilmek için başvurabileceklerdir

2. Yol)

Araç Değer Kaybı Talebinde Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı için sigorta şirketine ön başvuru yaptıktan sonra eğer talebimize cevap gelmezse ya da talebimiz yeterince karşılanmazsa Sigorta Tahkim Komisyonu’nun resmi internet sayfası üzerinde yer alan başvuru formu doldurularak E devlet üzerinden yönergeleri takip ederek ve gerekli evrakları sisteme yükleyerek değer kaybı başvurusunu tamamlamaktayız.