AK SAKALLI-SIRMA SAÇLI!..

Bize has,
Bize özel,
Bizimle var olan iş koludur yapmayacağı işe  dosya hazırlayıp sunma müteahhitliği. 
İhale vardır ortada devlete ait misal,
Bu iş kolunun kurnazları tüm prosedürleri tamamlayıp girerler ihaleye…
Amaç iş yapmak falan değil,
Alsa da yapamaz zaten çünkü sermayesi yok!..
Dosya oltadır aslında,
Ve 
Bekler asıl işi yapacak adamı kancanın ucuna astığı solucanla.
Varlığı,
Dirliği,
Geçimi,
Yaşam standardı her şeyi, oltaya takılacak müteahhittin çıkacağı avanta  üzerine kuruludur.
Dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu durum,
Yada
Varsa bile yakalandıkların da analarından emdiği süt burunlarından fitil fitil getirilip, bir daha o iş kolunun yanından yakınından geçmesi yedi sülalesine yasaklanır ve ibreti alem için o güne değin edindiği tüm kazanımlar devlete irat olarak kaydedilir. 
Siyasetimiz de  o misal,
O siyasetten beslenen politikacımızda aynı!..
Düşünün;
AKP kurulduğu ilk günden başlayarak her seçim öncesi en az 35-40 milletvekili aday adayı, yine dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde açık oy gizli sayım usulü ile teamül sandığına girip, adını sanını duymadığımız ve sandığa hiç girmemiş olan bir başka isim sandıktan çıktığın da isyan ediyor mu?
İtirazı var mı?
Aldatıldım, 
Zamanım  çalındı,
İsmim zedelendi,  param israf oldu diyen var mı toplum önün de?
Yok vallaha ben duymadım, duydum diyeni alnının çatından öperim!..
Neden?
Adamların geçimi o çünkü!..
Yaşam biçimi,
Varlık nedenleri o!..
Samimi ve gerçekten bu işe varlığını harcayan bir avuç güzel adamı tenzih ederim,
Ama
Aynı adamlar,
Yada
Evlatları,
Veya
Aynı soya, aynı yöreye ait tipler her seçim önü çıkar ortaya, devenin dikeni gevişlediği gibi isimlerini gevişletirler ağızlarda, sonra iktidar nimetlerinin ederine göre  pozisyon alıp faydalanmaya çalışırlar her türlü maddi değerden…
Ve
İllaki,
Faydalanırlar!!!
Hatırlayın;
Bahse konu isimler,
ANAP iktidardayken ANAP’ın aday adayı,
Doğru yol iktidardayken doğru yolun, Erbakan iktidardayken Erbakan’nın partisinden aday adayıydılar.
Ve
Seksen ihtilalinden sonra bu iğrenç ve çapsız politikacı tipi, son yirmi yılda utanmazca-arlanmazca-hayasız-fütursuzca ve ceza neyim almaksızın artarak devam edip süregeldi  siyaset sahnemizde rol alıp racon keserek…
Sandığın ucu göründü nihayet…
Dikkat edin;
Araya kiminin ak sakallı, sırma saçlı, badem bıyık-kalem kaşlı diye görevi gereği Kırıkkale’de bulunmuş birilerini de kaktırdığı isimler olsa da az biraz, genellikle ortada gezinen-dolanan-telaffuz edilip gevişlenen hep aynı isimler, aynı soydan, aynı yöreden zevatlar.
Ve
Nedense yine hep, kerameti kendinden menkul aynı adamlar tarafından servis edilip, piyasaya sunuluyorlar!..
Ne diyelim;
Bu millet bu kafada olduğu sürece,
Allah çarşılarına pazarı bol versin!..