BAKAN TUNÇ AÇIKLADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunca hazırlanan 9. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. 9. Yargı Paketinin TBMM’ye sunulduğunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Türkiye Noterler Birliğinin 53. Olağan Kongresinde konuşan Bakan Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketinin meclise sunulduğunu ilan etti. İçeriği merakla beklenen 9. Yargı Paketinin beklentileri karşılamayacağı ve içerisinde Ehliyet Affı, Sicil Affı, Emekli Astsubayların Özlük Hakları gibi konularda kamuoyunun beklentilerinin karşılamayacağı ifade ediliyor. 

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

İşte o maddeler;

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

-Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

-Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.

Kırıkkale’de siber suça karışan 2 şüpheli gözaltına alındı Kırıkkale’de siber suça karışan 2 şüpheli gözaltına alındı

- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

Pakette ayrıca;

-Soyadı düzenlemesi yapılacak.

-Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
 

Editör: Çağlar Atmaca