T.C.
KIRIKKALEİCRA DAİRESİ
2024/76 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/76 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.170.000,00 1 Taşıt 10 AJB 316 Plakalı , 2022 Model , PEUGEOT Marka , Peugeot Expert Traveller Tipli vasıta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 11:08

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN02015624