İLAN
T.C.
KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2021/188 Esas

Davalı:Ökkeş Bahri DAĞLI Mahkememizin 2021/188 esas sayılı dava dosyasında, dava konusu fazla ödenen ücret alacağı talebi ile ilgili davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının 27.06.2024 günü saat 09.20'de yapılacak olan duruşmasında hazır bulunmanız, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda 125.790,80 TL alacağın hesaplandığı, iki hafta süre içerisinde bilirkişi raporlarına karşı cevap ve itirazlarınızı mahkememize sunmanız gerektiği, sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02013682